DANH MỤC

Gạch Block Móng
Gạch block bê tông được sản xuất theo yêu cầu của thị trường và từng dự án với mẫu mã được thiết kế riêng theo yêu cầu

Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm:

– Kích thước: 390 – 190 – 190 mm

– Cường độ: M50 – M75 – M100 – M200